Permalink

Teknisk designer portefølje

Information:
Når du åbner et billede kan du bladre frem og tilbage i den aktuelle gruppe, ved at trykke på piletasterne, eller klikke på billedets højre/venstre side. Vil du lukke billedet, trykker du luk eller esc.

Hovedprojekt:
Der kan fremsendes en elektronisk kopi af mit hovedprojekt, omhandlende race bremseklodser til scootere. Kontakt mig for mere info.

Mini projekt 2007

Disse billeder er fra mit afsluttende projekt på grundforløbet. Projektet var en ombygning af en garage.

Eksisterende garage i 3D Fremtidig garage i 3D Fremtidig situationsplan Eksisterende grundplan Fremtidig grundplan Eksisterende facader Fremtidige facader nord/vest Snitbillede

Maskin/gear

Disse tegninger er fra faget maskintegning. Det er et gear vi skulle tegne, samt finde fejl på.

Gear samlingstegning Dæksel til gear Bundkar til gear

Husprojekt

Disse billeder er lavet i Autodesk Revit, som illustrationer i forbindelse med et projekt omkring mindmaps.

3D visualisering 3D visualisering Skitse af grundplan

Bukkeværktøj, hydraulikcylinder samt pick and place unit

Disse billeder er lavet i SolidWorks, i forbindelse med introduktion til programmet.

Bukkeværktøj i 3D Bukkeværktøj tegning Hydraulik cylinder i 3D Hydraulik cylinder tegning Pick and place i 3D Pick and place tegning Pick and place tegning

Diverse

Diverse billeder. Se beskrivelse under selve billedet når det åbnes.
Præstegård - en øvelse i 2-punkts perspektiv Netværksdiagram Diverse tabeller og grafer